Zarządzanie archiwum zakładowym/składnicą akt

Usługa zarządzania archiwum polega na obecności upoważnionego pracownika KATAKTA w siedzibie klienta, co najmniej raz w tygodniu oraz stałej gotowości do udzielania konsultacji, porad i odpowiadania na wszelkie pytania Klienta przez wykwalifikowanego pracownika drogą telefoniczną, korespondencji elektronicznej lub osobiście.

Spotkania z Klientem odbywać się będą w siedzibie Klienta po wcześniejszym umówieniu wizyty. Jestem również gotowa do podjęcia innych form współpracy w zakresie zarządzania archiwum zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami. Koszt usługi uzależniony jest od zakresu prac do wykonania i ustalany jest podczas negocjacji z Klientem.